* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .uk, .co.uk, .org.uk, .me.uk, .ltd.uk, .net.uk, .plc.uk